Basisschoolbegeleiding

  • Eén-op-één begeleiding
  • Positieve ervaringen opdoen
  • Focus op taal, rekenen en/of studievaardigheden
  • Benutten en ontwikkelen van kwaliteiten
  • Regelmatige terugkoppeling naar ouder(s)/verzorger(s)
  • De beste voorbereiding voor het vo

Op de basisschool leert uw zoon of dochter vaardigheden waarmee de basis voor de rest van het (school)leven wordt gelegd. Het is niet vanzelfsprekend dat ieder kind met gemak deze basisvaardigheden, zoals taal of rekenen, leert. Veel kinderen vinden het bovendien lastig om het hoge tempo bij te houden en raken daardoor achter. Om ervoor te zorgen dat uw kind plezier krijgt (en houdt) in leren en daardoor beter presteert is de kans groot dat het vol zelfvertrouwen en zonder achterstanden begint aan de brugklas.

Voor wie?

De basisschoolbegeleiding is gericht op leerlingen van groep 5 tot/met 8. Samen met de leerling werk ik aan het positief beïnvloeden van het zelfvertrouwen en het vergroten van de basisvaardigheden. Ik werk met eigen materiaal en materiaal dat op school gebruikt wordt en besteed ik extra aandacht aan vakken waar de leerling moeite mee heeft. Het verbeteren of aanleren van effectieve lees-, schrijf- en rekenstrategieën zijn belangrijke aandachtspunten. In groep 7 en 8 wordt eventueel extra aandacht besteed aan de Entree- en/of Cito-toets.

Entree/Cito-toetsbegeleiding

Zonder stress of zorgen aan de Cito-toets beginnen? Een steuntje in de rug nodig? Het zijn voor scholieren wellicht de spannendste momenten van de basisschoolperiode: de Entreetoets in groep 7 en de Cito-toets in groep 8. Ze moeten wennen aan het systeem van meerkeuzevraagstukken en de tijdsdruk waaronder zij de toets moeten maken. De kinderen worden op school zo goed mogelijk voorbereid maar in de praktijk blijkt dat sommige leerlingen behoefte hebben aan wat extra ondersteuning.

Reageren is niet mogelijk