Bijles

Studiebegeleiding de Hilver biedt verschillende bijlessen aan:

  • vmbo: wiskunde, rekenen, Nederlands, economie en biologie
  • havo: wiskunde A, M&O en economie
  • mbo: rekenen en Nederlands
  • pabo: rekenen

Rekentraining

Als je op het gebied van rekenen extra begeleiding nodig hebt, bied ik ook een rekentraining aan om je voor te bereiden op de rekentoets of het rekenexamen 2F/3F. Deze rekentraining vindt plaats op de donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Reageren is niet mogelijk