Studiebegeleiding

Veel scholieren hebben op enig moment in hun schoolcarrière behoefte aan extra ondersteuning bij hun werkzaamheden. De redenen hiervoor zijn divers. Concentratie, motivatie, zelfstandigheid en problemen met plannen worden in dit kader vaak genoemd. Ook veranderingen binnen het onderwijs, de samenleving en thuissituatie spelen hierbij een rol. De vraag naar huiswerkbegeleiding is de afgelopen jaren toegenomen, het aantal aanbieders daarmee ook.

Huiswerkbegeleiding of studiebegeleiding (met beide termen wordt meestal hetzelfde bedoeld) houdt in dat scholieren na schooltijd bij één of meerdere studiebegeleiders, docenten of studenten terecht kunnen voor ondersteuning bij het maken en leren van (meestal) ál het huiswerk. Daarbij is meestal sprake van onder andere kennisoverdracht, hulp bij planning en aandacht voor Leren Leren. Dit ter onderscheiding van bijles, hetgeen specifiek gericht is op één of enkele vakken.

De manier waarop huiswerkbegeleiding gegeven wordt, kan echter sterk variëren. De werkwijze, deskundigheid, groepsgrootte en professionaliteit hebben een grote invloed op het resultaat van de begeleiding. Het is daarom uiterst belangrijk dat leerlingen en ouders bij hun keuze voor een instituut zich dit realiseren en zich goed laten informeren om tot een passende keuze te komen.

Het voordeel van Studiebegeleiding de Hilver is dat het kleinschalig, professioneel en persoonlijk is. De groepen zijn klein waardoor er veel individuele begeleiding mogelijk is. Daarnaast begeleid ik de groepen zelf, want ik maak geen gebruik van andere docenten of studenten.

 

Reageren is niet mogelijk