Werkwijze

Voor wie?

Studiebegeleiding de Hilver is er voor:

  • leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs
  • leerlingen van het voortgezet onderwijs
  • studenten van het mbo, niveau 1 t/m 4
  • studenten van de pabo.

Kennismakingsgesprek

Als u overweegt om Studiebegeleiding de Hilver in te schakelen, volgt altijd een kennismakingsgesprek met de leerling/student en de ouders. Tijdens dit gesprek wordt besproken waar de leerling tegenaan loopt, waar hij of zij behoefte aan heeft en wat zijn of haar sterke punten zijn. Er worden vervolgens samen met de leerling doelen geformuleerd.

Daarna maken we een persoonlijk plan van aanpak. In dit plan van aanpak staan onder andere de leerdoelen, aandachtspunten, het aantal begeleidingsuren en de manier waarop we contact houden met de leerling/student en de ouders. 

Voortgang en contact

De voortgang wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem StudieplannerPro. Na elke periode vindt er een evaluatie plaats. Dat kan in een persoonlijk gesprek samen met ouders, maar ook telefonisch. Is er minder begeleiding nodig, of juist meer? Dan stellen we in overleg het plan van aanpak bij.

 

Reageren is niet mogelijk